ExactExact Cloud ServicesNieuws
Indexatie contracten
Vanaf factuurdatum februari 2023 voert Parentix een prijsindexatie van 15% door op de diensten die Exact Cloud Services (voorheen Parentix) levert. Huurcomponenten zoals laptops en desktops zijn uitgesloten van deze prijsindexatie. De tarieven voor Microsoft 365 (voorheen Office 365), worden momenteel ook niet verhoogd. Naar verwachting wordt hier later in het jaar over gecommuniceerd, zodra Microsoft nieuwe tarieven aankondigt.
Eerder ontving u over deze wijzigingen ook een schrijven van Parentix.
We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
Team Exact Cloud Services
Voor meer informatie over Exact cloud services, deze wijzigingen of over het uitvoeren van een update kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen.