BELANGRIJK!ElvyExactExact GlobeExact Globe+Exact SynergyNieuwsOrbis

Vanaf 1 oktober 2022 wordt basisverificatie voor Exchange Online in alle Microsoft 365 tenants permanent uitgeschakeld. Hier vindt u meer informatie, wat inhoudt dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van protocollen zoals POP, IMAP en SMTP AUTH. Volgens Microsoft is Basic Authentication, waarbij er wordt ingelogd met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, een verouderde industriestandaard die kwetsbaar is voor aanvallen.

“We moeten samenwerken om security te verbeteren. We nemen onze rol hierin serieus en ons einddoel is om Basic Authentication voor al onze klanten uit te schakelen”, aldus het Microsoft Exchange Team. Microsoft is al begonnen om Basic Authentication uit te schakelen bij klanten die er geen gebruik van maken.

Sinds begin 2022 zal het techbedrijf dit ook doen bij een select aantal gekozen klanten die er nog wel gebruik van maken. Het gaat dan om een periode van 12 tot 48 uur waarna de betreffende protocollen weer worden ingeschakeld. In deze periode kunnen gebruikers en apps van deze bedrijven geen verbinding met Exchange maken. Bedrijven kunnen in deze periode Basic Authentication wel weer zelf inschakelen.

Daarnaast laat Microsoft weten wanneer het Basic Authentication uitschakelt omdat het niet meer wordt gebruikt of het bedrijf één van de gekozen klanten is waarbij de protocollen, ook al zijn die nog in gebruik, proactief worden uitgeschakeld. Daarop kunnen ondernemingen laten weten dat de betreffende protocollen niet moeten worden uitgeschakeld.

Exact-gerelateerde oplossingen welke gebruik maken van Microsoft Exchange Online updaten

Om in de toekomst gebruik te kunnen maken van mail-koppelingen in uw producten dient de leverancier deze aan te passen en dient u deze producten te updaten. Het verdient te allen tijde aanbeveling om gebruik te maken van koppelingen met 2-factor authenticatie. Diverse producten zoals Elvy en Orbis voorzien hierin. Andere oplossingen voor zover bekend nog niet.

Aangekondige uitzondering (update 22 juli 2022)

Vooralsnog lijkt Microsoft hierop een uitzondering te maken In een bericht op 22 juli jl. Ten tijde van het schrijven van dit bericht maakt Microsoft deze uitzondering bekend. We adviseren echter met klem om deze ontwikkelingen te blijven volgen en hierop alsnog tijdig in te spelen !

Voor het uitvoeren van een update is het altijd van belang om de release notes, changelogs en systeemeisen van de betreffende product | update | service pack te raadplegen.

Installatie
Om te kunnen beschikken over een update, nieuwe release of Service Pack, dient u een update uit te voeren van de software.

Voor meer informatie over het uitvoeren van een update kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen. Bij eventuele vragen over het updaten van uw software is het uiteraard te allen tijde verstandig om vooraf contact met ons op te nemen. Wij kunnen u uiteraard ook altijd ondersteunen bij het installeren van uw updates. Dit kan periodiek geschieden op basis van nacalculatie maar u kunt hiervoor ook een jaarlijkse supportovereenkomst afsluiten.

Hoewel een update in eigen beheer kan worden uitgevoerd wordt software steeds complexer. Daarnaast is deze meer en meer verweven met de onderliggende techniek en rollen en rechten op uw infrastructuur. Wij raden u dan in principe ook aan om updates door onze specialisten te laten uitvoeren. Wij maken uiteraard te allen tijde graag een afspraak met u.