BELANGRIJK!ExactExact Cloud ServicesNieuws

EXACT CLOUD SERVICES PASSWORD POLICY WIJZIGT

 

Omdat cyberbeveiliging een uiterst belangrijk onderwerp is voor Exact en uiteraard voor iedereen die IT gebruikt, informeren we u dat Exact Cloud Services het wachtwoordbeleid gaan versterken. De volgende regels worden toegepast en moeten worden gebruikt vanaf de volgende keer dat u uw wachtwoord moet wijzigen.

Indien Exact niet verantwoordelijk is voor het gebruikersbeheer is het sterk aan te raden om deze regels in het algemeen te hanteren.

 

PASSWORD POLICY

 • Minimale wachtwoordlengte: 10 tekens, dit was 8 tekens
 • Wachtwoord moet voldoen aan complexiteitsvereisten:
 • Het wachtwoord bevat tekens uit drie van de volgende categorieën:
 • Hoofdletters van Europese talen (A tot en met Z, met diakritische tekens, Griekse en Cyrillische tekens)
 • Kleine letters van Europese talen (a tot en met z, scherp-s, met diakritische tekens, Griekse en Cyrillische tekens)
 • Basis 10 cijfers (0 tot en met 9)
 • Niet-alfanumerieke tekens (speciale tekens): (~!@#$%^&*_-+=’|\():;”‘ <>,.? /)
 • Valutasymbolen zoals de euro of het Britse pond worden niet gezien als speciale tekens.
 • Elk Unicode-teken dat is gecategoriseerd als een alfabetisch teken, maar geen hoofdletters of kleine letters is. Deze groep bevat Unicode-tekens uit Aziatische talen.
 • Drempel voor accountvergrendeling: 5 ongeldige aanmeldingspogingen
 • Account Lockout Duur: 5 minuten, dit was 15 minuten
 • Wachtwoord mag niet worden opgeslagen met behulp van omkeerbare gecodeerde vorm (d.w.z. met behulp van save my password in uw browser), dit was eerder niet ingesteld.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op! We denken graag mee en helpen om van de verandering een verbetering te maken.

 

 

As cyber security is an extremely important topic for Exact, and everybody using IT we inform you that Exact Cloud Services will strengthen their password policy.
The following rules will be applied and are to be used from the next time that you need to change your password.

In case Exact is not responsible for user management it is strongly recommended to use these rules in general.

 • Minimum password length: 10 characters, this was 8 characters
 • Password must meet complexity requirements:
 • The password contains characters from three of the following categories:
  Uppercase letters of European languages (A through Z, with diacritic marks, Greek and Cyrillic characters)
 • Lowercase letters of European languages (a through z, sharp-s, with diacritic marks, Greek and Cyrillic characters)
 • Base 10 digits (0 through 9)
 • Non-alphanumeric characters (special characters): (~!@#$%^&*_-+=’|\():;”‘ <>,.? /)
 • Currency symbols such as the Euro or British Pound aren’t seen as special characters.
 • Any Unicode character that’s categorized as an alphabetic character but isn’t uppercase or lowercase. This group includes Unicode characters from Asian languages.
 • Account Lockout Threshold: 5 invalid logon attempts
 • Account Lockout Duration: 5 minutes, this was 15 minutes
 • Password should not be stored using reversible encrypted form (i.e. using save my password in your browser), this was not set before