Hoe staan wij voor u klaar?

Het schudden van handen is nu zeker niet aan de orde maar we blijven u wel onverminderd de helpende hand bieden. We zullen daartoe onze werkwijze, daar waar maar enigszins mogelijk, moeten veranderen.
Uiteraard mag u dezelfde kwaliteit als altijd blijven verwachten!

Aangepast.. maar gewoon tot uw dienst !

Op zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van COVID-19.
Deze en alle eerder genomen maatregelen blijven onverminderd van kracht tot minimaal 1 juni a.s.

Uiteraard zien ook wij de ernst van de situatie in en geven vanzelfsprekend gehoor aan de genomen maatregelen. Wij willen u via e-mail en deze toelichting graag op de hoogte brengen van onze aangepaste manier van werken voor de komende periode. Indien noodzakelijk zullen we u nog vaker informeren.
Gezien de ernst van de situatie zullen we ons allemaal moeten aanpassen. We blijven onverminderd bereikbaar maar zullen wel wat anders te werk gaan. U zult hiervan zo weinig mogelijk merken resp. overleggen we hierover tijdig met u.
Verder wensen wij iedereen sterkte bij de recente ontwikkelingen en de te nemen maatregelen binnen de eigen organisatie.

Remote dienstverlening

De ontwikkelingen in de afgelopen weken leren ons al dat het veel minder noodzakelijk is dan gedacht om altijd maar op locatie te moeten zijn. Uiteraard moeten vooraf de uit te voeren werkzaamheden helder zijn, echter blijken we u dan uitstekend ook op afstand van dienst te kunnen zijn.

Vanaf vandaag werken onze specialisten dan ook, indien maar enigszins mogelijk, vanuit huis. Indien noodzakelijk is er op kantoor gelegenheid tot werken voor maximaal 1 persoon per kantoorruimte.
Wij zullen daarbij alle door de rijksoverheid en het RIVM uitgevaardigde adviezen en regels in acht nemen!

Omgang met u op locatie

Bij geplande werkzaamheden, waarbij aanwezigheid van onze specialisten op locatie noodzakelijk is, bekijken we vooraf samen met u wat wijs en verstandig is. Daarbij uiteraard mede rekening houdend met de bij u op locatie genomen maatregelen.
Ook daarbij zullen wij minimaal alle door de rijksoverheid en het RIVM uitgevaardigde adviezen en regels in acht nemen!

Altijd open voor vragen

We doen er alles aan om samen met u deze periode met zo min mogelijk hinder door te komen. Maar houdt u rekening met het feit dat alle aanpassingen toch onverwacht een keer tot een verrassing zou kunnen leiden. Daarvoor rekenen we op uw begrip. Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Helpen

CLEAR Solutions helpt mensen om sneller, effectiever en vooral gemakkelijker hun werk te organiseren en uit te voeren.
Automatisering zorgt voor uniformiteit en inzicht in processen. Dat maakt het werk voor je medewerkers makkelijker en motiveert hen.

Vraag het ons!

Mocht u in deze tijd wellicht van de nood een deugd willen maken en alvast de gebruikelijke periodieke updates laten doorvoeren?
Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden in de planning!