Broos is sinds 1990 werkzaam in de automatisering en vervulde daarbij diverse (technische) functies zoals o.a. networking-, communicatie- en security consultant. Na enkele jaren als operationeel service manager heeft hij in 2001 de overstap gemaakt naar de functie van Business Consultant.
In deze functie als zowel projectleider als consultant is hij nu al jaren verantwoordelijk voor succesvolle implementaties van e-business software (voornamelijk Exact Synergy) bij relaties. Zijn focus ligt hierbij op het adviseren, het verder optimaliseren en digitaal ondersteunen van bedrijfsprocessen en business intelligence (o.a. rapportages en proactive signalering). Broos is daarnaast gespecialiseerd in koppeling van systemen met de bestaande kantoorapplicaties van Microsoft (MS Office) en BPA (Business Process Automation) software; het volledig automatisch laten uitvoeren van logische, repeterende processen.