Waterfall

Water for all – Al meer dan 25 jaar zorgt de organisatie Waterfall (inmiddels 5 bedrijven: Huwa, Romacon, Gekave, Hegawa, Shidarian) ervoor dat waterleidingsystemen in de hele wereld kunnen worden gerepareerd met hun producten. Samen met hen dragen wij ons steentje bij aan een goed werkend en schoon drinkwatersysteem.

Maar wat voor ons de normaalste zaak van de wereld is – schoon en veilig drinkwater – is dat voor veel andere landen niet.

Diverse landen, in Afrika bijvoorbeeld, hebben niet eens een leidingwatersysteem. Vanuit putten, poelen of rivieren word het water aangevoerd in kannen of grote plastic containers.

Dit kost niet alleen veel tijd maar ook de kans op besmetting van het water is levensgroot, met alle gevolgen van dien. Drinkwater gerelateerde ziektes komen er veel voor terwijl de oplossing in feite eenvoudig is.

Het is daarom dat Waterfall zich de komende jaren gaat richten op de aanleg van drinkwatersystemen in derde wereldlanden. Daartoe hebben zij en wij ons de komende twee jaar verbonden aan stichting KAP (Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten).

KAP legt momenteel een drinkwatersysteem aan voor een dokterspost en een school in Tanzania.