Pink Ribbon

Pink Ribbon – Stichting Pink Ribbon is in 2003 opgericht door Borstkankervereniging Nederland (BVN) met als voornaamste doelstelling het vergroten van de bewustwording en voorlichting op het gebied van borstkanker. Deze doelen zijn bij de oprichting van de Stichting zo gekozen omdat daaraan op dat moment het meeste behoefte was. Pink Ribbon besteedt inmiddels ook een groot deel van de donaties aan wetenschappelijk onderzoek, maar niet aan onderzoek naar nieuwe medicijnen. Daar is simpelweg veel meer geld voor nodig.

Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker. Zij heeft als doel het aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor de patiënten en hun naasten te verbeteren.

Pink Ribbon tracht haar doelstellingen te bereiken door:

  1. Voorlichting.
  2. Het financieren van psychosociale zorgprojecten.
  3. Het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van preventie / vroege opsporing en op het gebied van zorg/kwaliteit van leven.